Ta vara på träden nära dig!

Här är några tips på hur du kan uppleva träd i vardagen, arbeta med stadsträd i undervisning och hur du kan använda stadsträd för att skapa bättre arbetsplatser (reducera stress och öka kreativitet). Hör gärna av dig och berätta hur du använder stadsträd.se.

I stadstrad.se kan du se stadens alla träd. Om din stad inte är med i stadstrad.se så kan du kontakt kommunen och visa ditt intresse. Det är även möjligt för andra att bekosta för att en tätort ska komma med i stadstrad.se. Allt fler tätorter tillkommer efterhand.

Stadstrad.se är en app som kan användas fritt och utan kostnad. Läs mer om grundlicens (gratis!).

 

Mer Träd vardagen!

Upptäck träden om kring dig med appen. Vilka träd finns i din närhet? Låt appen hjälpa dig att verkligen se träden - kanske har du favoritträd som du hälsar på. Att hälsa på träd är livskvalitet - det är stärker, det berikar våra liv (vetenskap pekar starkt på detta, särskilt ökat välbefinnande och reduktion av stress). Varför inte skriva en hälsning till trädet nästa gång (hitta trädet i appen och lägg in en hälsning) eller ta ett foto direkt med appen i din mobil. I appen kan du också lära dig mer om hur träd är värdefulla för oss. Tillsammans förbättrar vi vår kunskap om våra stadsträd. Du kan lägga till trädslag och mäta omkrets (du kan även ta bort träd som inte längre finns kvar, lägga till träd som saknas eller justera position på träd som ligger lite fel) så vi bättre känner till den skatt av träd vi har som grannar.

blommande_trad_torbj%C3%B6rnstorg.jpg

Stadsträd i undervisning

Stadstrad.se kan användas på många kreativa sätt i undervisning. I samarbete med Naturskyddsföreningen Solna Sundbyberg har vi tagit fram undervisningsmaterial för skolan och genomfört aktiviteter med Råsunda skola. Du kan ta del av handledning för elever och handledning för gruppledare men du kan och bygga vidare på lektioner och övningar från egna idéer.

“Bästa var att mäta träd och bestämma trädart. Vi har även repeterat lite om ekosystem och ekosystemtjänster i skolan efteråt.” Lärare klass 5b

Några tips:

  • Ute-lektion: Lärare kan planera en rutt/vandring från träd till träd med appen och berätta eller göra övningar vid olika träd.

  • Uppdrag 1: Elever kan fritt, med stöd från appen, få uppdrag att hitta tre ekar, två lönnar och en björk. Det måste vara ett träd som inte tidigare fotograferats i stadstrad.se. Ta bild som bevis! Då loggas namn på den som tagit bilden och ett foto.

  • Uppdrag 2: Inventering, mät in träd, i en zon runt skolan eller en plats som skolan ofta besöker. Artbestäm träd med bestämningsnyckel, mät omkrets i brösthöjd (måttband) och gör noteringar/observationer om trädet.

  • Uppdrag 3: Mät höjden på träd. Hur? (med trigonometri). Får olika grupper samma höjd? Stämmer höjden i appen? - om inte så ändra till rätt höjd.

Naturskyddsföreningen har tagit fram annat undervisningsmaterial som kan användas i skolan: Naturnytta - övningar och material om vår fantastiska natur.


för friskare och mer kreativa arbetsplatser

Natur, och inte minst träd, kan reducera stress och bidra till återhämtning. Hur kan du göra din närnatur och till en integrerad del av arbetsplatsen? Du kan ta steget själv som anställd eller göra något mer organiserat för din arbetsplats. Vi hjälper dig gärna att komma igång. Några tips:

  • Finns platser ute som kan användas för möten? Träd är naturliga samlingspunkter. Precisera dessa och ge dem namn - precis som andra seminarierum ni använder. Gör officiella skyltar som pekar till dessa rum. Boka möten där!

  • Gör som ovan men med en slinga - boka gå-möten! Många tänker bättre gående och samtal kan underlättas. Ha träd som naturliga anhalter och hjälp för tidsättning av mötet (efter sista trädet är mötet slut) i slingan. Presentera träden för nya mötesdeltagare.

  • Ta aktiv paus bland träd för återhämtning, fokus, när du fastnat med en uppgift. Identifiera en slinga - passera några träd. Tidssätt slinga och ge attraktiva namn: “Kort fokus (10 min)“, “Kreativa spåret (15 min)“. Gående meditation kan inkludera att vara mindful, vara särskilt uppmärksam, vid några valda träd. Stanna upp och använd alla sinnen för att notera verkligheten kring dig.

  • Kan du identifiera en rofylld “tänkeplats” för att stilla tanken? Ge den ett namn och gör den officiell och accepterad för er arbetsplats.

  • Följ några träd under säsongen och mellan år. Gå nära, känn, lukta - skapa en personlig relation. Ta foton. Notera vad som händer och hur naturen skiftar - skriv kommentar och skapa en logg för trädet direkt i appen.