Hållbar stadsutveckling handlar i ökande grad om att kunna samverka, samarbeta och gemensamt bygga den hållbara staden. Stadstrad.se ökar förmågan till samarbete och förbättrar kontaktytor mellan ekologer, arkitekter, landskapsarkitekter, exploateringsingenjörer, trafikplanerare m.fl. samt till medborgarnas deltagande och förståelse för trädens värden. 

3. We call for a governance structure with focus on co-production in development and planning when turning visions into action, developing strategies, defining and implementing action plans.
4. We therefore emphasize that the management of sustainable urban development should adopt a flexible multi-stakeholder and multi-sectoral approach in seizing opportunities, implementation, monitoring and evaluation.
— Nordic Declaration on the Implementation of the New Urban Agenda. Stockholm 16 December 2016

Vi kommer berätta mer om funktioner och hur olika expertanvändare kan spara tid i sina projekt och kunna vässa sina leveranser mot slutkund eller den egna organisationen. Nedan utdrag med beskrivning av grundlicens respektive expertlicens.

Vill du prova på expertlicens? Se till att du har en inloggning till appen (gratis) och skicka mail med subjekt ”Jag vill prova expertlicens!” till kontakt@stadstrad.se

licenser.png