En stadsinnovation

Calluna AB och Geografiska informationsbyrån fick juni 2018 innovationsmedel från Naturvårdsverket om stadsinnovationer för projektet ”Webbapplikation för samarbete och synliggörande av trädens värden för hållbar stadsutveckling och förvaltning av stadens gröna infrastruktur”. Det är en grupp seniora miljökonsulter som slagit sig samman med teknisk expertis som står bakom stadstrad.se. Initiativtagarna till denna innovation är Anna Koffman (urban ekologi, GIS-analys) och Magnus Tuvendal (expert ekosystemtjänster, Fil. Dr naturresurshushållning, sustainability science) från Calluna samt Sara Wiman (teknisk lantmätare, fjärranalytiker) och Greger Lindeberg (GIS-analytiker och geolog, Fil. Dr Geologi) på Geografiska informationsbyrån.

Uppsala kommun och Solna kommun som medverkat i innovationsprojektet som användarkommuner. Särskilt Veronica Boström - Gelland (Ekolog) och Svante Guterstam (Strategisk planering) har medverkat från Solna respektive Uppsala kommun. Under projektet har ett flertal arkitekter, landskapsarkitekter, ingenjörer, samhällsplanerare, arborister, ekologer m.fl. medverkat i diskussioner om behov i hållbar stadsutveckling och i tester av prototyper. Vi har nära kontakt både med praktiker och forskare.

Du når oss på kontakt@stadstrad.se


grundare_crop_compress.jpg

Initiativtagare och grundare

Sara, Greger, Anna och Magnus.