Habitatnätverk, Kör analys

Analysen för trädhabitatnätverk i stadstrad.se hjälper dig sätta enskilda trädpunkter i en rumslig kontext och att förstå landskapsekologiska funktioner. Analysen är designad för att genom en generell analys studera den gröna infrastrukturen med träd i urbana och tätortsnära landskap. Alla trädpunkter används som indata för att skapa habitatnätverk. Fokusart är ”skogsfåglar”. 

Introduktion: https://info.stadstrad.se/habitatnatverk 

Rapport och metodbeskrivning:  Introduktion till landskapsekologi  

Att tolka resultatet: https://info.stadstrad.se/habitatntverk-att-tolka-resultat 

Skapa habitatnätverk, analysområdet

image17.png

Välj Habitatnätverk i vänstermenyn. Vill du ha en introduktion till habitatnätverk så finns en länk att trycka på vid knappen ”Skapa habitatnätverk”.
Tryck på Skapa habitatnätverk. Namnge ditt habitatnätverk, exempelvis ett ortsnamn och datum. Analysområdet är alltid 5x5 km ruta med centrum i mitten i kartvyn. Vill du se rutan för att kunna justera vilket område som tas med, tryck på på zooma ut, minusknappen i högerkanten.

image18.png

Visualisering av habitatnätverket

Beräkningarna sker på alla träd som finns i detta område och alla träd visualiseras i slutresultatet, med olika klassning för trädets ”rumsliga kontext” och ”sammankopplande struktur”. Spridningslänkar syns med röda linjeobjekt.

Se här för beskrivning av hur habitatnätverket visualiseras och färgernas betydelse.

Utskrift och export av habitatnätverk

Habitatnätverket kan skrivas ut som PDF karta med kart- eller bildbakgrund. Funktionen finns uppe till höger. Se till att du inte har något enskilt träd markerat.  

Där finns också möjlighet att ladda ner resultatet som ett linjeskikt (connections) och trädpunkter (trees) i GeoJSON-format och WGS84 (EPSG: 4326).   

GeoJSON kan konverteras till ex. shapeformat för att jobba vidare i eget GIS-program. Du kan ex konvertera till shape på webbsidan geojson.io 

För att gå vidare och göra andra funktioner, eller ett nytt habitatnätverk, behöver man trycka på det vita krysset till vänster i den svarta listen, så att det aktuella habitatnätverket stängs.