Lärare, ideella föreningar, sommarjobbare m.fl.

Kraftiga rabatter! Har du behov men inte råd, hör av dig!

 
 

Grundlicensen är gratis! Alla kan fixa en egen inloggning på stadstrad.se och får då en grundlicens helt utan kostnad.

Expertlicensen är utvecklad för yrkesverksamma och har sikte på behov och funktioner som professionella har.

Kanske har behov av ett professionellt verktyg men inte ekonomi som räcker till. Vi erbjuder kraftiga rabatter för att så långt möjligt stödja arbete för hållbar stadsutveckling.

Har du behov men inte råd, hör av dig! Vi är öppna för samarbeten i projekt för hållbar stadsutveckling. Kanske gör du stadsvandringar och stannar till vid och berättar om träd?

Beställning, inkl. faktureringsadress, skickas till: kontakt@stadstrad.se

Rabatter

Nedan gäller ordinarie pris expertlicenser, gäller för alla paket. Fakturering sker årsvis (undantag kan göras).

 • Lärare: 90% rabatt.

  • Lärare i grundskola, gymnasie. Skickar mail och intygar.

 • Ideella föreningar: 90% rabatt.

  • Tillämpligt för ideell verksamhet där de som använder appen inte får lön för sin insats. Skickar mail och intygar.

 • Studenter: 90% rabatt.

  • Universitetsstuderande. Skickar mail och intygar.

 • Sommarjobbare/praktikanter: 80% rabatt.

  • Gäller för kommunala sommarjobbare. Skickar mail och intygar.

 • Universitet: 75% rabatt

  • Tillämpligt för alla anställda vid universitet. Skickar mail och intygar.