Stadstrad.se växer. Under innovationsprojektet gjordes trädkartläggning för Uppsala tätort, Solna och Sundbyberg. Stockholm Vatten och Avfall köpte träd i en 2,5 km ruta som täcker Nationalstadsparken i Stockholm och delar av Lidingö i samband med ett planprojekt. Hösten 2019 har 8 kommuner valt att kartlägga tätorter och deras träd publiceras i stadstrad.se. Välkomna: Upplands-bro, Sollentuna, Värmdö, Östersund, Jönköping, Norrköping, Åtvidaberg och Helsingborg. Du kan själv lägga till träd där du bor om det inte finns träd kartlagda, eller förbättra träddata från publicerade trädkartläggningar. Fler tätorter tillkommer efter hand.


Calluna_GiB_logo_150ppi.png

Instagram @stadstrad