Mina kartor (expertlicens)

Skapa ett eget lager där du ovanpå alla träd som finns i Stadsträd också kan lägga in egna kartskikt och WMS:er, se, modifiera och lägga till egna attribut på träden mm.

image14.png

Välj funktionen ”Mina kartor” i vänstermenyn och lägg till en karta. Ge kartan ett namn. Då visar sig en svart bård med namnet längst upp i kartvyn. Längst upp till höger finns en meny - klicka på de tre prickarna.

För att gå vidare och göra andra funktioner, behöver man trycka på det vita krysset till vänster i den svarta listen, så att min karta stängs.

image15.png

Inställningar

Ändra namn och beskrivning på Min karta. Klicka i, eller ur, ”Publik karta” beroende på om det ska vara öppet för alla att ta del av eller om det är privat. En privat karta nås endast av medlemmar, se nedan.

Medlemmar

Om din karta är privat kan ändå andra användare bjudas in till att dela kartan. De kan då se allt som finns i den inklusive egna attribut som lagts till och egna kartskikt/WMS:er. Bjud in genom att ange mejladress. Då går ett meddelande iväg till den inbjudna, som antingen redan är medlem eller kan passa på att registrera sig. Så här ser meddelandet ut:

image16.png

Inbjudna medlemmar kan enkelt tas bort av kartägaren. Access till den kartan försvinner omedelbart för den borttagna medlemmen. 

De inbjudna medlemmarna behöver inte vara expertanvändare för att få åtkomst till kartan. De kan se de kartlager som lagts in i kartan och de kan se de egna attribut och den informationen som lagts in, men kan däremot inte fylla data i egna attribut eller skapa nya ”Mina kartor”. En användare med expertlicens som bjudits kan arbeta på samma sätt som den som skapat kartan. 

Kartlager

Lägg till egna kartlager antingen som WMS eller i GeoJSON-format:  

  1. Välj format och tryck välj. Då poppar nästa ruta upp.

  2. Ange ett namn på skiktet för att senare kunna slå av och på skiktet i Din Karta

  3. Välj fil och lägg till. Olika koordinatsystem fungerar

    1. Om GeoJSON: namnet kommer upp i listan under skikt (lager-knappen till höger i vyn)

    2. WMS: Ange URL till WMS-tjänsten och eventuella inloggningsuppgifter om det krävs. Tryck på ”Hämta”. Välj vilket skikt i WMS:en (om det finns flera) som ska visas och ge det ett eget namn. Lägg till! Då hamnar den i listan till höger över egna kartlager och kan slås av och på. Det kan ibland finnas ett ”?” i slutet av URL:en. Prova att ta bort den och ev. text till höger om ”?” ifall det inte fungerar att hämta. 

Kartlager som du lagt till syns i lista när man klickar på kartlager. Du kan redigera namnet på kartlagret eller ta bort kartlagret genom att klicka på tre prickarna till höger.

Egna attribut

Egna attribut kan läggas till när man är inne på i en ”Min karta”. För att kunna definiera nya attribut måste man först välja (klicka på) ett träd. I vänstermenyn som då kommer upp finns funktionen Nytt attribut. Klicka på Nytt attribut för att skapa egna nya attribut. Du specificerar namn och dataformat (text eller numeriskt).

Man kan nu fylla i information för ett träd i grundattributen, knappen Redigera under marktäcketyp/trädslag i vänstermenyn och i egna attribut, knappen Redigera under Egna attribut.

Man kan nu fylla i information för ett träd i grundattributen, knappen Redigera under marktäcketyp/trädslag i vänstermenyn och i egna attribut, knappen Redigera under Egna attribut.