uppsala.jpg

Kommunal årslicens

 
 

Vi erbjuder en kommunal årslicens. Denna årslicens går till drift av kommunens tätorter och bidrar till att alla invånare och yrkesverksamma som arbetar med träd i kommunen har tillgång till stadens träd.

Med denna årslicens får kommunen 50% rabatt vid beställning av expertlicenser!

Beställning av expertlicenser behöver inte ske samtidigt. Om kommunen har en gällande kommunal årslicens kommer alla beställningar av expertlicenser från kommunen att erhålla ett reducerat pris. Detta gäller kommunövergripande - så om en viss avdelning, eller ett projekt, bekostat en kommunal årslicens så gäller rabatt självklart vid beställning av expertlicenser från andra avdelningar inom kommunen.

Beställning, inkl. faktureringsadress, skickas till: kontakt@stadstrad.se

Pris

  • 4000 kr + 20% av kostnad för startpaket.

    • Räkneexempel: Kommunen har köpt startpaket som inkluderar kartering och publicering av 5 tätorter till en kostnad av sammanlagt 20000 kr. Kostnaden för kommunal årslicens blir då 4000 kr + (0,2*20000) = 8000 kr.

Med kommunal årslicens får kommunen:

  • Rabatt på expertlicenser, 50% på ordinarie pris.

    • Gäller alla paket. Rabatter kan inte läggas på varandra.

  • Årssammanställning om kommunen stadsträd.