Kartan

Bakgrundsvy  

I grundversionen finns möjlighet att visa träden som fyllda cirklar med kartbakgrund OpenStreetMap eller som transparenta cirklar med globalt ortofoto (MapBox) i bakgrunden. Vilken som visas väljs i lagerhanteraren till höger i vyn: 

Lagerväljaren

Lagerväljaren

Tillgängliga lager.

Tillgängliga lager.

Filtrera träd

Till höger i fönstret finns en funktion för att filtrera på olika marktäckeklasser. Där kan man välja en eller flera typer att visa. Med marktäckeklass avses vilken klass trädet ingår i enligt Nationella Marktäckedata (NMD). Väljer du t.ex. ädellövskog så visas bara de trädpunkter som sammanfaller med NMDs klassning ädellövskog. Observera att du också kan välja att inte bocka i någon marktäckeklass och då visas inga träd. Detta är allstå ett sätt att släcka trädskiktet. När man inventerar träd i fält och bestämma om man ska lägga in ett nytt träd eller uppdatera ett laserträd, kan det vara en hjälp att kunna släcka trädskiktet och bara se sitt ortofoto.

Klicka här för att öpna filtreringsmenyn.

Klicka här för att öpna filtreringsmenyn.

I filtreringsmenyn kan du kryssa i vilka marktäckeklasser som ska visas.

I filtreringsmenyn kan du kryssa i vilka marktäckeklasser som ska visas.